Streefighter-R1Streefighter-R1Streefighter-R1TankdekorUral-sidovagn
Utställning People's ChoiceUral-sidovagnMotorcykel-DekorMotorcykel-DekorStreefighter-R1
Motorcykel-DekorMotorcykel-DekorMotorcykel-DekorStreefighter-R1Utställning People's Choice

Till programmet av SMCs nationella träffen tillhörde ochså någon sort av skönhetstävling av motorcyclar. Placeringen bestämmdes av besökarna, som fick rösta. Spontant ställde jag upp min väldigt normala R1a, som påträffades mycket stort interesse av en ungare besökare. Jag tyckte, att dem målade motorcyclar och den streetfighter-r1an var interessantast av alla motorcyclar.