Avsnitt Km Tid
SMC-Logo

Nationals 2003

Kilsbergen Runt

Sida
Mogetorp
- Gelleråsen
63,9
64 min
5
km
Total
km
Del
skiss
Information
27,9 2,1 Korsning med direkt grusvägen till Lekeberg Ri. Lanna 4
30,6 2,7 Korsning E18 Ri. Karlskoga
56,6 26,0 Rondell Karlskoga (E18/R205) Ri. Hällefors (R205),
Motorstadion 7
63,5 6,9 R205, utfart mot Motorstadion Ri. Motorstadion
63,7 0,2 Infart Motorstadion Infart Motorstadion
63,9 0,2 Mål Karlskoga Motorstadion, Gelleråsen Karkskoga Motorstadion
Gelleråsen
TK och Mål

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5