Avsnitt Km Tid
SMC-Logo

Nationals 2003

Kilsbergen Runt

Sida
Pershyttan
- Mogetorp
13,3

13 min

3
km
Total
km
Del
skiss
Information
0,0 0,0 Start Sportplats Pershyttan
0,1 0,1 Korsning Pershyttan vid masugnen
2,1 2,0 Korsning Storgatan/Pershyttevägen Ri. Örebro
2,2 0,1 Uppfart R244
9,9 7,7 Korsning R244/R60 Ri. Örebro
13,1 3,2 Korsning Mogetorp Ri. Prästtorp 6
13,1 0,0 Infart Mogetorps Värdshus Ri. Mogetorps Värdshus
13,3 0,2 Mogetorps Värdshus TK Mogetorps Värdshus

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5